Tilbage til projekt-oversigt

Praktik inden for medicin og sundhed

Et praktikophold i et udenlandsk sundhedsvæsen giver indblik i sygdomme, udfordringer og metoder, vi ikke er vant til i Danmark.

Praktikophold for studerende indenfor sundhedsområdet

Et praktikophold i et udenlandsk sundhedsvæsen giver indblik i sygdomme, udfordringer og metoder, vi ikke er vant til i Danmark. Rejser du til et udviklingsland, vil du ofte opleve sparsomme og primitive ressourcer, der kræver en kreativ tilgang.

Konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af din uddannelse og dine kompetencer – Vi har gennem årene sendt rigtigt mange sygeplejerske- og SOSU-studerende i praktik i udlandet, ligesom en del læge-, jordemoder-, tandlæge- og fysioterapistuderende har deltaget i vores programmer.

Generelt om udlandspraktik

Bemærk at praktikopholdene i Latinamerika og i Tyskland indledes med et sprogkursus (minimum 4 uger). Dette er naturligvis inkluderet i prisen.

Kan du ikke finde et relevant arbejdssted for dit praktikophold på listen, vil vi meget gerne prøve at skræddersy et tilbud der passer lige præcis til dine behov. Det meste kan lade sig gøre, hvis bare du fortæller os, hvad du er på udkig efter!

Siden 2002 har EXIS, i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner rundt om i Danmark, sendt studerende i praktik i udlandet. Hvis din praktik-vejleder ikke kender til os endnu, er du meget velkommen til at få ham/hende til at kontakte os, så vi kan tage en snak om mulighederne for udlandspraktik indenfor medicin og sundhed.

EXIS arrangerer praktikophold for studerende indenfor sundhedsområdet i følgende lande:

Afrika

Kenya

Hospital, plejehjem eller klinik specialiseret inden for HIV/AIDS-behandling og oplysning.

Sydafrika

Hospitaler, børnehospitaler og et center for mentalt handicappede, fattige patienter.

Togo

Hospitaler, hvor læge- og sygeplejerskestuderende kan assistere læger og sygeplejersker og hjælpe på hospitalets apotek og laboratorium. Fysio- og ergoterapeutstuderende kan komme i praktik på et center for handicappede børn og voksne.

Ghana

Hospitaler. Specifikke sundhedsprojekter som fokuserer på uddannelse, pleje og HIV- og sundhedsoplysningskampagner på lokale institutioner. Desuden mulighed for praktik som lægesekretær (begrænset antal pladser).

Tanzania

Hospitaler, fødselsklinik, HIV/AIDS-projekt. Herudover er der specielt for ernærings- og sundhedsstuderende muligheder for at arbejde på et hjem for dårligt stillede teenagepiger.

Asien

Nepal

Hospitaler, klinikker.

Thailand

Plejehjem, særligt egnet til SOSU-studerende.

Vietnam

Hospitaler, børnehospitaler og børnehjem for handicappede børn. Agent Orange har forårsaget, at der stadig fødes mange handicappede børn i landet. På børnehjemmene kan du afhængig af studieretning arbejde med diagnosticering, klinisk behandling, pleje, fysioterapi og ergoterapi.

Cambodja

Hospitaler, sundhedscentre, HIV-projekter. Fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende kan komme i praktik på træningscentre, børnehjem for handicappede m.m.

Indien

Hospitaler, klinikker, HIV-projekter og ambulancekørsel.

Latinamerika

Bolivia

Psykiatrisk hospital, hospital for handicappede børn og børnehave for handicappede.

Guatemala

Hospitaler, hospital for handicappede, klinikker, ambulancetjeneste og hospice.

Ecuador

Hospital, børnehospital, fødselsafdelinger, klinikker, hospice, sundhedscentre, laboratorier og hjem for handicappede. Tandlægestuderende har mulighed for at komme i praktik hos tandlæger.

Peru

Hospital, børnehospital, fødselsafdelinger, klinikker, sundhedscentre, laboratorier og hjem for handicappede. Tandlægestuderende har mulighed for at komme i praktik hos tandlæger.

Costa Rica

Hospitaler. Plejehjem (særligt egnet til SOSU-studerende). Fysioterapeut- eller ergoterapeutstuderende kan komme i praktik på børnehjem og rehabiliteringshjem for handicappede.

Udover destinationerne for oven, kan vi også formidle praktikophold på hospitaler i Tyskland.

Udlandspraktik inden for følgende fag:

Læs feedback fra de rejsende

Inden du bestemmer dig for at rejse ud i verden, kan det være en god ide at bruge lidt tid på at læse om tidligere deltageres oplevelser og erfaringer med EXIS.