Tilbage til projekt-oversigt

Bliv frivillig i Tanzania

Tanzania er en af vores mest populære destinationer. Her kan du vælge mellem mange forskellige typer frivilligt arbejde – evt. kombineret med safari og andre udflugter. 

Information

Mange forskellige projekter
Fra 3 uger og op
Fra kr. 11.673,-

Frivilligt arbejde i Tanzania

EXIS arrangerer frivilligt arbejde i Tanzania, i samarbejde med lokale organisationer.

I Tanzania kan du vælge mellem en lang række forskellige projekter, f.eks. frivilligt arbejde på børnehjem, på sygehuse, med undervisning, byggeri, miljø, menneskerettigheder eller turisme.

Der er ankomst hver uge, året rundt. Du kan rejse alene, eller sammen med én eller flere venner. Når du alligevel er i landet, vil du måske gerne på safari, bestige Kilimanjaro, en tur til Zanzibar eller på en camping-safari til Victoria Falls – det skal der også være plads til, så du siger bare til.

Herunder kan du læse om vores program med frivilligt arbejde i Tanzania. Hvis du vil med på et eventyr, hvor du både får en oplevelse for livet, udvikler dig selv – og endda giver en hjælpende hånd, udfylder du blot et tilmeldingsskema – så sørger vi for resten.

For at deltage skal du være fyldt 18 år (yngre deltagere kan dog tilmeldes med skriftlig tilladelse fra forældre) og have lyst til og mod på at arbejde som frivillig. Du må være forberedt på lidt af hvert, forvente det uventede og være fleksibel og positiv. Det er ikke et ferieophold, men kan derimod blive en unik oplevelse, der vil give dig mulighed for at lære, at få nye venner og for at gøre en forskel med dit frivillige arbejde. 

Programmet i Tanzania

Programmet starter hver mandag, med ankomst om søndagen, i Kilimanjaro International Airport. Ved ankomst bliver du hentet i lufthavnen og kørt til dit indkvarteringssted. Dit ophold begynder med et par dages introduktion, hvor du får et et lille indblik i Tanzanias forskellige kulturer, religioner og lokale livsstil. Du får en rundvisning i byen og en smule swahiliundervisning. Samtidig sørger koordinatoren for at få udstedt din arbejdstilladelse. 

EXIS projekter i Tanzania

Herunder kan du læse om de mange projekter, som EXIS tilbyder i Tanzania. På de fleste projekter er det muligt at deltage både som almindelig frivillig og som praktikant i forbindelse med din uddannelse.

Kost og logi i Tanzania

Vores deltagere i Tanzania bor sammen i vores frivillighus i Arusha hvor der, udover værelserne, er udendørs lounge-område, TV-stue, badeværelser (brusebad), køkken m.m.

Her er der rigtig gode muligheder for at lave sociale aktiviteter sammen med de andre frivillige – ligefra filmaften, spil og lignende til at tage på udflugter eller en tur i byen sammen.

Huset har egen dørvagt og køkkenpersonale, ligesom vores lokale koordinator også har sit kontor i bygningen, så du altid har nem adgang til ham. Det er også herfra du  bliver kørt til og fra arbejde hver dag.

Udflugter i Tanzania

Du kan kombinere dit frivillige arbejdsophold i Tanzania med flere spændende udflugter – det ER jo ikke hver dag, man er i Afrika. Læs om de forskellige muligheder her:

Udflugter i Tanzania
Campingsafari i Afrika

Video med EXIS-frivillige i Tanzania

Frivillig på børnehjem i Tanzania

Tanzania er, ligesom det øvrige Afrika syd for Sahara, hårdt ramt af både fattigdom og HIV/AIDS-epidemien. Antallet af forældreløse- og gadebørn vokser. Forskellige lokale organisationer gør en stor indsats for at beskytte disse børn og tilbyder uddannelse og kompetenceudvikling. Hundredvis af forældreløse børn er flygtet fra fattigdom, HIV/AIDS og håbløsheden i deres landsbyer og er rejst til Dar es Salaam, Arusha, Moshi eller andre byer i Tanzania. Desværre bliver livet på gaden som oftest endnu værre.

De fleste børnehjem i Tanzania mangler ressourcer og medarbejdere. Nogle børnehjem er ekstremt fattige og kæmper for blot at kunne give børnene mad og har ikke mulighed for at sende alle børnene i skole, fordi der mangler penge til skoleuniformer, bøger osv. Andre har bedre vilkår og har endda deres egen skole. Fælles for alle børnehjem er at de er afhængige af frivillige og af donationer for at overleve og for at kunne opretholde en hverdag for børnene under trygge rammer.

Typiske opgaver:

 • Hjælpe med morgenmaden og følge børnene til og fra skolen.
 • Undervise i engelsk 3-4 timer om dagen på børnehjemmet eller i skolen. Børn i 2-6 års alderen bliver på børnehjemmet, hvor frivillige, der vælger ikke at undervise i skolen beskæftiger børnene med sport, formning, spil, billedbøger, musik.
 • Arrangere aktiviteter, når børnene kommer tilbage fra skolen og hjælpe med lektier.
 • Træne færdigheder og arrangere fritidsaktiviteter med de børn, der er for gamle til at gå i skole.
 • Hjælpe børnene efter aftensmaden med at børste tænder, gå i bad og lære dem hygiejne.
 • Holde børnehjemmet rent og ryddeligt.
 • Hjælpe med daglige pligter såsom at vaske børnenes tøj og udføre småreparationer.

Dette er blot et generelt billede af en dagligdag, da hvert børnehjem har sin egen rutine. Du vil modtage detaljeret information om dit arbejdssted inden afrejse.

Frivillig med køkkenhaver og husdyr

Flere børnehjem forsøger at være så selvforsynende som muligt og har køkkenhaver med frugt og grøntsager foruden køer, geder og høns. Ved at sælge afgrøder m.m. på det lokale marked, skabes der indtjening til børnehjemmene.

Eftersom der ikke er råd til at ansætte medarbejdere, er frivillige med interesse for smålandbrug og manuelt arbejde meget velkomne til at give en hånd med.

 

HIV/AIDS-projekt i Tanzania

Trods global opmærksomhed og indsats, er denne dødbringende sygdom stadig en afrikansk epidemi. EXIS samarbejder med et center, der yder pleje og støtte til personer, der er ramt af livstruende sygdomme som f.eks. HIV/AIDS. Centeret forsøger at give kompetent pleje og medicinsk behandling, arbejder med oplysende arbejde om folkesundhed og menneskerettigheder. Centeret yder også moralsk støtte til de syge og hjælper dem med at opbygge selvværd og håb i livet. Børn, der er gjort forældreløse på grund af HIV/AIDS bor på det tilknyttede Day Care Center/børnehjem. Frivillige uden sundhedsfaglige kvalifikationer vil hovedsageligt komme til at arbejde her.

Opgaverne vil, udover almene børnehjemsaktiviteter, typisk være:

 • At yde terapeutisk pleje og at skabe trygge rammer til dem, der enten er smittet eller berørt af HIV/AIDS.
 • At yde støtte til børnene og deres familier.
 • At samarbejde med andre institutioner i lokalsamfundet, som sikrer børnenes og familiernes behov.

At lære børnene hvordan man forhindrer sygdommen i at sprede sig og at hjælpe dem med at overkomme den sociale stigmatisering HIV/AIDS.
Frivillige med sundhedsfaglige kvalifikationer er meget velkomne til at hjælpe til på centret eller dets ”Home Based Care” program. Her besøger sygeplejersker HIV/AIDS-ramte i deres egne hjem og giver hjemmepleje, sikrer sund kost og forsøger at eliminere den sociale stigmatisering HIV/AIDS-ofre mødes med.

Typiske aktiviteter herudover:

 • Oplysende hjemmebesøg til patienter og deres familier, information om forebyggelse og om vigtigheden af tidlig diagnosticering.
  Forebyggende sundhedsoplysning og undervisning i selvundersøgelse til reducering af dødsfald på grund af brystkræft og henvisning til læger, hvis nødvendigt.
 • Arbejde tæt sammen med ledere i lokalsamfund til mobilisering af ressourcer til svage grupper og patienter. Sørge for at de bliver sat i forbindelse med andre hjælpeorganisationer.
 • At sikre patienternes ordinererede medicinindtagelse, herunder anti-tuberkulose medicin og anti-retroviral terapi.
 • At undervise familier i basal sygepleje.
 • Opmuntre familie og lokalsamfund til at deltage i rådgivning og frivillige HIV-test.

En sundhedsfaglig uddannelse er ikke nødvendig for alle aspekter af dette program, men personer med en baggrund inden for HIV/AIDS og sygepleje foretrækkes. 

Center for menneskerettigheder i Tanzania

Internationale menneskerettigheder omfatter retten til arbejde, til en passende levestandard, til at deltage i kulturelt og politisk liv, til uddannelse og religionsfrihed. Tanzaniansk lovgivning er meget forskellig fra dansk lovgivning, og selvom Tanzania delvist har ratificeret menneskerettighedskonventionerne, bliver de langt fra alle overholdt i praksis. Centeret har brug for engagerede praktikanter og frivillige, der kan hjælpe med rådgivningen og oplysningsarbejdet. Har du en relevant akademisk uddannelse, kan du arbejde frivilligt eller være i praktik på centret. Afhængig af erfaring og uddannelse og interesse, kan du deltage i følgende aktiviteter:

 • At besøge enker for at få en bedre forståelse af de juridiske og menneskelige problemer, de er udsat for
 • Research i politiske tiltag og love, der påvirker kvinder og børn med henblik på anvendelse af resultaterne som grundlag for lobbyvirksomhed til at fremme ligestilling mellem kønnene
 • At støtte fattige kvinder i etablering af selvhjælpsgrupper eller projekter, der vil hjælpe dem til at generere en indtægt
 • Opbygning af et fælles netværk med andre NGO’er og statslige organer med aktiviteter i tilknytning til centrets mål i og uden for Tanzania

Centret i Arusha drives af en lille, privat NGO, der har til formål at yde juridisk bistand og rådgivning til fattige og dårligt stillede kvinder og børn i både landdistrikter og by områder.

Der arrangeres seminarer, konferencer, workshops etc. retshjælp, socioøkonomisk støtte og undervisning i menneskerettigheder, både i centret og i medierne. Ønsket er at hjælpe så mange mennesker som muligt, men der fokuseres primært på kvinder. Som frivillig vil du arbejde på græsrodsniveau sammen med erfarne ansatte for at gøre en forskel i lokalsamfundet. Vi anbefaler, at du inden dit ophold orienterer dig på denne hjemmeside: http://www.humanrights.dk. 

Medicin og sundhed i Tanzania

Hvis du er ude efter praktisk, medicinsk erfaring, er der muligheder for frivilligt arbejde indenfor sundhedssektoren på Arusha’s forskellige hospitaler og sundhedsklinikker, både i byen og i landdistrikterne. For jordemoder- og sygeplejerskestuderende er der endvidere mulighed for arbejde på en fødselsklinik.

Deltagere tilbringer det meste af deres arbejdsophold med at arbejde som assistent for en læge eller en relevant sundhedsfaglig medarbejder. Ansvarsområderne varierer alt efter dine færdigheder, erfaringer og baggrund, men kunne f.eks. være at tage blodtryk, temperatur, måle højde og vægt og assistere læger og sygeplejersker i sundhedscentrene.

Andre opgaver kan være at hjælpe til med at uddele medicin, informere omkring helbred, ernæring og hygiejne såvel som at rådgive patienter. Du kan muligvis også deltage i behandlingen af mindre skader og hjælpe til med at føre journal.

Arbejdstiden er 20-30 timer pr. uge. På din første arbejdsdag møder du den ansvarlige kontaktperson, som forklarer dig din rolle og opgaver som frivillig/praktikant. Her aftales der også et arbejdsskema, baseret på hvor meget du har tid og lyst til at arbejde.

Uanset om du er frivillig, eller skal i praktik i forbindelse med din uddannelse, er det vigtigt, at du udover dit motivationsbrev med dine ønsker til arbejdsstedet og dine faglige interesser, også sender os et CV, med dine eventuelle faglige kvalifikationer.

 

Du er meget velkommen til, inden tilmelding, at sende os dit motivationsbrev, CV og/eller formelle krav fra din praktikvejleder. Så undersøger vi helt uforpligtende dine muligheder for at få relevant arbejde.

Er du færdiguddannet indenfor sundhedssektoren, får du naturligvis flere opgaver og større ansvar. Uddannede kan blive bedt om at undervise og oplære øvrigt personale.

Frivillig på skole i Tanzania

Børn udgør over 50% af befolkningen, men dette afspejles ikke i de offentlige budgetter. Ansvaret for børns trivsel ligger hos familier, lokalsamfund og NGO’er. Det er et emne, der slet ikke er på den politiske dagsorden.

Der er stor økonomisk vækst i visse sektorer, især minedrift og turisme, men meget lille vækst i landbrugssektoren, som de fleste børn og deres familier er afhængige af.

Mangler i opvæksten, såsom en sund ernæring og en ordenlig skolegang, kan medføre ubodelig skade og holde børn fanget i permanent fattigdom. Netop fattigdom i hjemmet, og den meget ringe grad af investering i basal infrastruktur som f.eks. skoler, sundhedsfaciliteter og offentlig transport, gør livet svært for mange børn i Tanzania.

Den eneste vej ud af fattigdom er gennem uddannelse. Børnene er meget bevidste om, at det at kunne tale engelsk er afgørende for deres fremtidsudsigter, og de er meget ivrige efter at lære. Engelsk er udbredt i Tanzania på grund af dets fortid som britisk koloni, men der er alligevel en stor mangel på god engelskundervisning. Hvis du vælger at arbejde med undervisning, skal du ikke forvente vestlige standarder med færdiglavede undervisningsmaterialer, faste skemaer osv. Du bliver nødt til at improvisere og tilpasse din undervisning. Du kan også hjælpe til med sport, musik, tegning, lege, spil og andre aktiviteter. Offentlige skoler holder lukket i følgende perioder:

15. juni – 27. juli
19. september – 10. oktober
15. december – 21. januar

I disse perioder er der mulighed for at undervise på en privatskole eller på børnehjem.

Center for dårligt stillede teenagepiger

EXIS samarbejder med en lokal NGO, som driver et undervisningscenter for teenagepiger. Pigerne er enten kommet fri af tvangsarbejde/sex-industrien, er forladte af deres familier eller er sluppet fri fra voldelige forhold. Mange af de unge piger har allerede børn selv. NGO’ens mål er at give pigerne håb om en bedre fremtid og lære dem færdigheder, der vil gøre dem i stand til at tage vare på deres børn.

Pigerne, der opholder sig på centeret i 6-12 måneder, bliver undervist i f.eks. syning, madlavning, engelsk og IT. Dette vil forbedre deres chancer for efterfølgende at få et job, f.eks. i restaurations- eller hotelbranchen. Opgaver for frivillige kan være:

 • Undervise i engelsk.
 • Udvikle håndarbejdsfærdigheder.
 • Undervise i IT og vedligeholde computere.
 • Hjælpe til i madlavningsundervisningen.

Afhængig af dine evner og erfaringer kan du selv foreslå andre undervisningsområder. Pigerne er meget villige til at lære.

Minimum arbejdsperiode: 3 måneder.

Frivillig med byggeri

Har du lyst til at være med til at bygge skolelokaler, broer, børnehjem, biblioteker etc. i Tanzania?
Som frivillig får du mulighed for at opleve, hvordan man bygger med begrænsede midler, med lokale byggemateriale og efter traditionelle teknikker.

Hvis du har håndværksmæssig baggrund, er det alle tiders, men alle kan, uanset baggrund, hjælpe med praktisk arbejde, blande cement og transportere byggematerialer osv.

Samtidig er projekterne også yderst velegnet som praktikplads, både for håndværkere, ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, bygningsingeniører eller lignende.

Som praktikant følger du en lokal arkitekt/ingeniør og har at gøre med design, planlægning, ingeniørarbejde og konstruktion. Uanset om du er frivillig eller praktikant, vil de konkrete arbejdsopgaver være afhængige af din erfaring og evt. uddannelse.

Praktikplads i Tanzania

De fleste af de ovenstående projekter og arbejdssteder vil meget gerne modtage praktikanter. Derudover kan vi arrangere praktikpladser i turistindustrien i Tanzania.

Du vil være baseret på et turistkontor i Arusha, hvorfra kunderne tager på safari og trekking. Du kommer altså i forbindelse med kunder fra mange forskellige verdensdele, kommer til at arbejde med lokalbefolkningen, får indsigt i turismens påvirkning af miljøet og lovgivningen. Du vil skulle kunne håndtere sproglige udfordringer, da kunderne har mange forskellige sprog som modersmål. På denne måde får du indsigt i kulturelle forhold og i, hvilken indflydelse turisme har på et samfund.

Læs mere om mulighederne inden for turistindustrien i Tanzania her.

***Bemærk at man som frivillig i Tanzania SKAL have en arbejdstilladelse som koster ca. kr. 1.800,-.
Denne ER inkluderet i priserne, så du ikke skal betale for den efter ankomst.***

Programpriser Tanzania

Uger Standardpriser Menneskerettigheds-
projekt
Sundhedspraktik
3 11.673,- 12.370,- 12.370,-
4 12.680,- 13.223,- 13.610
5 13.688,- 15.238,- 14.850,-
6 14.695,- 16.090,- 16.090,-
7 15.703,- 16.943,- 17.330,-
8 16.710,- 17.795,- 18.570,-
9 17.718,- 19.810,- 19.810
10 18.725,- 20.663,- 21.050,-
11 19.733,- 21.515,- 22.290,-
12 20.740,- 22.368,- 25.080,-
16* 26.320,-
20* 30.350,-
24* 34.380,-
* Hvis du skal være frivillig i Tanzania i mere end 90 dage, skal arbejdstilladelsen fornyes, hvilket igen koster ca. 1.800,-.
Dette er også inkluderet i programprisen, men du skal regne med lidt ekstra udgifter i forbindelse med fornyelse af dit turistvisum.
Detaljer herom fremgår af håndbogen som du modtager efter tilmelding.

Detaljer
Kontakt venligst [email protected] for oplysninger om priser på længerevarige ophold.

Inkluderet i prisen

Arbejdsophold i Tanzania
Kost og logi under hele opholdet
Arbejdstilladelse i Tanzania
N
Afhentning i lufthavnen ved ankomst + kørsel tilbage til lufthavnen efter endt ophold
Transport til/fra arbejde hver dag, hvis dit arbejdssted ikke er i gå-afstand fra frivillighuset.
Hjælp af lokal koordinator under hele opholdet
Håndbog før afrejse
Introduktionsforløb i Tanzania
Personlig donation til din arbejdsplads
Deltagerbevis
Følgende er ikke inkluderet i prisen:

 • Flybillet tur/retur
 • Rejseforsikring (EXIS sender gerne et tilbud på en police, som passer til dit ophold)
 • Vaccinationer
 • Udgift til indrejsevisum ca. kr. 400,-

Om Tanzania

Tanzanias landskab er blandt de mest varierede og unikke i verden. Her finder du bjerge – her i blandt Afrikas højeste, Kilimanjaro – store søer og talrige naturparker. Serengeti Nationalpark er berømt for den årlige vandring af millionvis af gnuer og er også hjemsted for et stort antal løver, leoparder, elefanter, næsehorn og afrikanske bøfler.

Kort efter uafhængigheden fra Storbritannien først i 1960erne, sluttede Tanganyika og Zanzibar sig sammen og dannede Tanzania. Tanzania grænser til Burundi, Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda og Zambia. Landet er på 886,037 km2, inklusiv øerne Mafia, Pemba og Zanzibar. Se kort

 

Klimaet i Tanzania

Klimaet i Tanzania er meget varieret. Kystregionenerne er tropiske med høj luftfugtighed, dog mildnes temperaturen af vindene fra havet, især på øerne. Gennemsnitstemperaturen svinger mellem 27 og 29 grader Celsius.

Fastlandsklimaet er mere tempereret på grund af den højere beliggenhed. I bjergområderne ved Arusha, Kilimanjaro og Mara regionerne falder temperaturen ind imellem til under 15 grader om natten i juni og juli måned. Der er to regnsæsoner: en lang, vedvarende periode fra midt i marts til maj og en kortere i november-december, hvor det sædvanligvis ’kun’ regner et par timer om dagen.

EXIS i Tanzania

Det frivillige arbejde foregår i Arusha, en af de største byer i det nordlige Tanzania. Den ligger ved foden af Mt. Meru, ikke langt fra den kenyanske grænse og er bl.a. kendt for det Afrikanske Kongrescenter hvor bl.a. den Internationale domstol for folkemordet i Rwanda er placeret. Arusha er Østafrikas ubestridte safari-hovedstad og første stop på den nordlige safarirute.

 

Befolkningen i Tanzania

Gennemsnitslevealderen er på grund af de mange AIDS-relaterede dødsfald kun ca. 52 år. Det anslås at omkring 1.4 million mennesker er smittet med HIV, heraf 160.000 børn under 15 år.

99% af befolkningen på fastlandet er afrikansk, hovedsagligt Bantu fra flere end 130 stammer. De resterende 1 % består af asiater, europæere og arabere. Religionerne er afrikansk kristent 30%, muslimsk 35%, stammereligioner 35%. Befolkningen på øen Zanzibar er hovedsagelig arabisk og næsten alle er muslimer.

Sproget i Tanzania

Det officielle sprog er swahili, mens engelsk bruges inden for handel, administration og videregående uddannelse. De fleste indbyggere har et stammesprog som deres modersmål.

 

Inden du tager af sted

 

At deltage i frivilligt arbejde kræver modenhed, fleksibilitet, selvstændighed og lyst til socialt arbejde. Det er følelsesmæssigt krævende at arbejde med dårligt stillede mennesker, men det giver samtidig mulighed for at udføre et meningsfuldt arbejde, få unikke erfaringer og ikke at forglemme – en oplevelse for livet.

Især i starten kan det synes overvældende at skulle tilpasse sig helt fremmede forhold, klare sig på et andet sprog etc. Tingene fungerer ikke, som du er vant til, folk reagerer ikke, som du ville forvente. Klimaet, maden, stemningen – alt er anderledes. Det er en stor udfordring og kræver gode tilpasningsevner at bo og arbejde i Tanzania.

I forbindelse med dit arbejde vil du dagligt blive konfronteret med en barsk social virkelighed og få oplevelser og erfaringer, der er meget forskellige fra turistens. Forvent ikke, at der ligger et færdigt program til dig, når du begynder på arbejdet. Har du bestemt dig for at arbejde med børn, er det godt, at du selv har en idé om, hvordan man beskæftiger børn – håndarbejde, sport, leg eller hvad du ellers kan finde på. Brug din fantasi og vær kreativ.

Det er vigtigt at forstå at børnenes vilkår på børnehjem i fattige lande er meget anderledes end i Europa. De basale behov som mad, tøj og et tag over hovedet opfyldes, men personalet er enten ikke uddannet eller har ikke tid til flere opgaver. I nogle lande arbejder personalet endda på frivilligt basis. Vi vil gerne gøre alle særligt opmærksom på at mangel på personale og/eller mangel på personalets uddannelse kan være årsag til at disciplinen opretholdes på gammeldags facon, dvs. med fysisk afstraffelse. Som frivillig kan du være med til at vise personalet andre positive metoder til at opretholde disciplinen.

Selvom EXIS altid bestræber sig på at levere den bedste service, også Tanzania, kan man ikke forvente europæiske standarder. Arbejdet er ikke som i Europa tilrettelagt efter ugeskemaer og lignende. For at få alt til at fungere optimalt kræves der en personlig indsats fra deltagernes side.

Klar til at tage af sted?

Reservér en plads på et af projekterne i Tanzania