Tilbage til projekt-oversigt

Bliv frivillig i Sydafrika

I Sydafrika findes en hel verden i ét land. Få lande kan måle sig med Sydafrika i naturskønhed, kulturel og etnisk diversitet. Sydafrika byder gæstfrit velkommen til en hel verden i ét land!

Frivilligt arbejde i Sydafrika

EXIS arrangerer engelske sprogkurser og frivilligt arbejde i Sydafrika. For at deltage skal du være selvstændig og udadvendt, fyldt 18 år og have lyst til og mod på at arbejde som frivillig. Du må være forberedt på lidt af hvert, forvente det uventede og være fleksibel og positiv. Dette er ikke et ferieophold. Det kan derimod blive en unik oplevelse, der vil give dig mulighed for at lære, at få nye venner og for at gøre en forskel med dit frivillige arbejde.

Du kan tilmelde dig frivilligt arbejde i Sydafrika, sprogkurser i Sydafrika eller vælge at kombinere både frivilligt arbejde og sprogkursus.

Vil du se mere af landet, før du rejser hjem, kan du afslutte opholdet med en camping-safari fra Cape Town til Victoria Falls.

Ankomstdatoer Sydafrika

Hver søndag (programstart om mandagen). Du bliver hentet i lufthavnen og kørt til dit indkvarteringssted.

 

Indkvartering og kost

Studerende og frivillige bor hos en værtsfamilie i en forstad til Cape Town i et kønt og roligt område. Vores koordinator i Sydafrika er tilknyttet den internationale sprogskole i Cape Town, som også står for udvælgelse og kontrol af værtsfamilierne. Din familie er derfor vant til at modtage studerende og frivillige fra hele verden. Her får du dit eget værelse og halvpension (morgen- og aftensmad). Familien sørger også for vask af tøj.

 

Frivilligt arbejde i Sydafrika

Sprogskolen i Cape Town

Den internationale sprogskole blev grundlagt i 1991. Den er beliggende i centrum af bydelen Claremont, i det sydlige Cape Town, tæt på mange turistattraktioner og i rimelig afstand af vores værtsfamilier.

Skolen specialiserer sig i engelskundervisning af udlændinge. Kurserne fokuserer primært, men ikke udelukkende, på mundtlig samtale, hvilket muliggør en meget praktisk anlagt undervisning. Lærerne er højt kvalificerede og er meget opmærksomme på, at de studerende skal gøre hurtige sproglige fremskridt under deres kursusophold.
Hvis du tilmelder dig et standardkursus, betyder det, at du kommer til at følge 15 gruppelektioner og 5 individuelle lektioner om ugen. Hvis du ønsker endnu mere undervisning, kan du vælge vores intensivkursus, hvor du, udover de 15 gruppelektioner, får hele 10 individuelle lektioner om ugen.

Du bestemmer selv, om de individuelle lektioner skal fokusere på alment engelsk, eller om du hellere vil gå i dybden med “business English”. Holdene i gruppelektionerne er inddelt efter niveau, og der er mellem 3 og 10 deltagere på et hold.

Introduktionsperiode

Før du begynder på det frivillige arbejde i Sydafrika, er der et par dages introduktionsforløb, hvor du kan orientere dig i byen, møde koordinatoren og få de nødvendige praktiske informationer. Derudover er der tid til et par udflugter. Hvis du begynder dit ophold i Sydafrika med et sprogkursus, bliver forberedelserne til arbejdsopholdet afviklet om eftermiddagen i første undervisningsuge.

 

Projekter i Cape Town

Herunder kan du læse om de forskellige muligheder inden for frivilligt socialt arbejde i Sydafrika.

– Tilflugtssteder for kvinder og gadebørn
– Børnehospital
– Skoler for handicappede
– Skole for autistiske børn
– Domestic Animal Rescue group
– Kiddies College
– Dominical Deaf School
– Ridning for handicappede
– Lær-at-Læse Center
– Plejefamilier
– All about Ability
– Børnehjem for piger
– Praktik

 

Frivilligt arbejde i Sydafrika

Tilflugtssteder for kvinder og gadebørn

En NGO under den katolske kirke i Sydafrika driver tilflugtssteder for kvinder og gadebørn. Her tilbydes støtte til nødlidende, misbrugte og fattige kvinder og deres børn. Praktisk hjælp er afgørende for disse kvinder, og man tilbyder derfor følgende:

 • Beskæftigelse/pasning af kvindens barn/børn, så hun får mulighed for at søge arbejde
 • Tre måltider om dagen
 • Badefaciliteter
 • Overnatning
 • Rådgivning og gruppearbejde til afhjælpning af traumer
 • Rådgivning i forbindelse med jobsøgning, boligsøgning og hjælp til selvhjælp
 • Tilflugtsstederne fungerer også som “drop-in” overnatningssted, hvor hjemløse kan få en seng at sove i, komme i bad, få vasket tøj og et måltid mad.

NGO’en har tilknyttet skoler, hvor børnene undervises indtil 15-årsalderen. Næsten 50 % af børnene er mindst 4 år bagud med skolegangen. Skolerne er i de fleste tilfælde afhængige af sponsorbidrag.

Den frivilliges arbejde består primært i at aktivere og underholde børnene og evt. hjælpe med at undervise i basale fag som matematik, læsning og skrivning for dermed at forberede dem til normal skolegang.

Mange kommer fra hjem, hvor de har været udsat for misbrug, og hvor vold har været en del af deres liv.

Arbejdsopgaverne er ofte komplicerede, og dette arbejdssted anbefales normalt ikke til deltagere under 20 år.

 

Frivilligt arbejde i Sydafrika

Børnehospital

Børn fra fattige kår, der ikke kan få en normal barndom, på grund af ortopædiske handicaps eller skader, bliver behandlet på dette børnehospital. Nogle børn er kun indlagt i et par dage, andre tilbringer måneder i sengen. Uanset deres tilstand, eller den tid de tilbringer på hospitalet, har de alle en ting til fælles – håb, om en bedre fremtid.

Børnene har brug for al den støtte og omsorg, de kan få, og det er ofte i den forbindelse, at den frivillige spiller en meget vigtig rolle, da hospitalets ansatte arbejder under et stort pres og ofte ikke har tid til at give børnene den opmærksomhed, de behøver. På børneafdelingen er det op til den frivillige at skabe et så godt miljø for børnene som muligt. Dette kan f.eks. foregå gennem leg og forskellige aktiviteter med de børn, som er i stand til at deltage. Det er vigtigt, at den frivillige har en fornemmelse for det enkelte barns behov for at kunne opnå tilfredsstillende resultater. Du vil hurtigt erfare, at børnene ofte skolemæssigt er et par år bagud, og det er netop disse børn, som har mest brug for al den støtte og oplæring, de kan få.

Hospitalet tilbyder også muligheder for praktikpladser til fysioterapistuderende. Det forventes, at praktikanter deltager i den daglige rutine på hospitalet.

Der er tilknyttet en lille skole, hvor det også er muligt at hjælpe til som frivillig.

Skoler for handicappede

Skolerne er for børn, der er blevet hjerneskadede ved fødslen. Nogle er kun lettere hjerneskadede og fungerer forholdsvis godt i det daglige, mens andre er alvorligt handicappede, de kan fx døje med tab af hørelse, dårligt syn, forstyrrelse i følesanserne eller dårlig indlæringsevne. Alle børnene undervises i fag som engelsk, matematik, naturvidenskab etc. og praktiske fag som håndarbejde og sløjd.

Hvis eleven viser sig uegnet til boglige fag, vil vedkommende i 13-årsalderen blive overflyttet til en klasse, hvor der undervises i forskellige håndværk. Efter endt skolegang vil disse elever som oftest blive ansat på et beskyttet værksted.

Det forventes, at du interesser dig for at arbejde med fysisk og psykisk handicappede børn og er indstillet på også at skulle hjælpe med personlig pleje.

 

Skole for autistiske børn

På denne skole undervises børn med autisme. Der tilbydes uddannelse, behandling, sportsaktiviteter og psykologisk hjælp. Autisme er mere udbredt blandt drenge end piger og findes i alle socioøkonomiske og kulturelle grupper af samfundet. Autister kan have meget forskellig adfærd, færdigheder og evner.

Der er omkring 65 børn på skolen, hovedsageligt drenge i alderen 5-18. Mere end 85 % kommer fra fattige kår. Nogle kan læse og regne, andre kan ikke engang tale. Nogle fungerer fint, andre har brug for hjælp med næsten alt, også toiletbesøg.

Du bliver som frivillige tilknyttet til en lærer og får erfaring i undervisning og pædagogisk koordinering og arbejder som en del af skolens team. Frivillige og praktikanter med relevant erfaring kan også arbejde tæt sammen med en fastansat psykolog, hvis de er interesseret i rådgivning eller i psykologi, og de vil få hjælp og vejledning vedrørende deres opgaver på skolen. Frivillige kan også hjælpe med musikterapi, kunstterapi, sportsaktiviteter eller andre fag afhængig af deres relevante erfaring.

Domestic Animal Rescue group

Dyreinternatet er en non-profit organisation i bydelen Houtbay, som tager sig af forsømte og forladte hunde og katte i Cape Town. Organisationen er afhængig af donationer fra offentligheden.
Deres mål er at finde nye, kærlige hjem til de forladte dyr og at reducere antallet af uønskede dyr. Der sørges for vaccinationer, ormekure, parasitkontrol og gratis sterilisation til hunde og katte i byens fattige områder.

Frivillige kan hjælpe med pleje af hunde og hvalpe i kennelen, hjælpe med kontorarbejde, med at indfange dyr, hjælpe med vedligeholdelse af faciliteterne og hjælpe til med fundraising.
Internatet er åbent fra 9 til 4, også i weekender.

Kiddies College

Kiddies college er en børnehave for børn fra 2-6 år fra meget fattige kår. Som i mange andre lande modtager børnene også undervisning i børnehaven. Frivillige forventes at udvise initiativ og have fantasi til at beskæftige sig med børn. Du hjælper lærerne i klasserne med undervisning, leg og spisning. Børnene er delt op i fire forskellige grupper efter alder: 2-3, 3-4, 4-5 og 5-6. Der er meget få midler, og der mangler medarbejdere.

Der er ca. 100 børn i institutionen, hvor der servers morgenmad, frokost og 2 snacks per dag. Der arrangeres engang imellem aktiviteter som karate, svømning og biblioteksbesøg.

Dominical Deaf School

Denne skole for døve børn ligger i Wittebome, en forstad tæt ved de frivilliges indkvarteringsadresser. Skolen har elever fra børnehaveklasse til 12 år. Nogle af børnene er ikke kun døve, men har også handicaps som autisme eller spastisk lammelse. Elever, som bor langt fra Cape Town indkvarteres på skolen. Selvom skolen får økonomisk støtte fra undervisningsministeriet, er midlerne meget begrænsede.

Frivillige er velkomne til at hjælpe med alle forefaldende opgaver, f.eks.:

 • Assistere lærerne i klassen
 • Hjælpe børnene med lektier om eftermiddagen
 • Sportsaktiviteter
 • Computerundervisning

Arbejdstiderne er fra 8 til 14 med mulighed for ekstra timer i weekender, hvor der arrangeres sociale aktiviteter for børnene.

Ridning for handicappede

Ridning er som bekendt en virkningsfuld terapi for såvel lettere som svært fysisk eller psykisk handicappede. Hestens bevægelser påvirker rytteren, fordi den hjælper til en bedre balance, træner midtlinjesans, styrker muskelkraft, nedsætter spændinger i spastiske muskler og forbedrer koordinationen. Derudover øges selvværdet og mental glæde hos børnene.

Alle instruktører på skolen er højt kvalificerede og arbejder selv frivilligt, i samarbejde med fysioterapeuter og læger. Ridningen foregår et par gange om uge, typisk om morgenen. Det er normalt nødvendigt for frivillige at tage en taxa til arbejdsstedet, som ligger udenfor offentlige transportområder. Man kan derfor med fordel kombinere dette projekt med arbejde på skolen for handicappede børn, da man i så fald kan følges med børnene til og fra ridning.

Frivilligt arbejde i Sydafrika
Frivilligt arbejde i Sydafrika

Lær-at-Læse Center

Dette center tilbyder ekstra engelskundervisning til elever, som kommer fra townships eller andre fattige områder. Al undervisning foregår på engelsk i skolerne, og børnenes engelsk er meget dårligt, fordi de derhjemme kun taler Xsosa. Frivillige hjælper 1 til 2 børn samtidig på en skole to gange om ugen. Centrets mission er at udvikle et samfund, hvor alle unge læser. De har udviklet et nyt program til støtteundervisning og sørger for at frivillige kommer ud til skolerne, hvor der er behøv for individuel hjælp.

Frivillige hjælper med at læse, lektier og skolearbejde. Du behøver ikke at have nogen erfaring, og du får materiale udleveret. Dette arbejdssted bør kombineres med andet arbejde, medmindre du gerne vil have rigtig meget fritid.

Plejefamilier

Denne organisation sørger for plejefamilier for forældreløse, misbrugte og sårbare børn igennem et netværk af familier i fattige områder.

At bo ved en plejeforælder, sammen med op til 6 andre børn, er det næstbedste for børn, der ikke kan blive passet af deres egne biologiske familier. Børnene vokser op i deres eget samfund, hvor man taler deres eget sprog. De får en plejefamilie, men håbet om at de en dag kan genforenes med deres biologiske familie bliver med denne løsning stadig bevaret. Hvis ikke de kan komme tilbage til deres forældre, får de imens den basis, der skal til for at få en chance i livet.

Opgaverne for frivillige kan være at tage børn med på udflugter eller at hjælpe en plejemor og barn til den lokale klinik til en aftale. Om morgenen kan du for eksempel hjælpe med børnene i huset og om eftermiddagen arbejde med organisationens socialrådgivere.

Frivillige med relevant erfaring – som for eksempel rådgivning, fysioterapi eller ergoterapi er meget efterspurgte. De mest almindelige er opgaver er følgende:

 • Hjælpe plejefamilier med deres daglige arbejde
 • Arrangere aktiviteter til børnene
 • Sundhedspleje
 • Rengøring og reparation af børnenes omgivelser, tøj, sko osv.
 • Hjælp med lektier
 • Hjælp med spisning
Frivilligt arbejde i Sydafrika

All about Ability

Denne NGO beskæftiger sig med psykisk handicappede. Der er 22 forskellige projekter, som arbejder med udvikling og rettigheder for psykisk handicappede. Her fokuseres der hellere på evner end på begrænsninger. Derfor er deres slogan: ”All about abilities”. Formålet er at ændre samfundets menneskesyn, at undgå stigmatisering og fordomme, som personer med psykiske handicap dagligt bliver udsat for. Der arbejdes på at fjerne strukturelle barrierer, der forhindrer deres fulde deltagelse i samfundet. Det er umuligt at beskrive alle de forskellige projekter, så vi nævner kun nogle aktiviteter.

 • Indkvartering for kvinder med mentale handicaps. Her serveres sund mad, adgang til medicin, muligheder for faglig uddannelse osv.
 • Socialt arbejde: Her arbejdes der med oplysninger til institutioner, forbyggende procedurer, tidligt indgreb, reintegration
 • Individuel rådgivning til at få indsigt og forståelse, hjælp med adgang til tjenesteydelser, ressourcer og muligheder.
 • Gruppearbejde med organisering af events, udstillinger og aktiviteter til fremme af mental sundhed for brugere og personale på offentlige institutioner.
 • Skoleprogrammer, som oplyser lærere og elever om identificering og behandling af psykiske problemer

Arbejde på denne NGO forudsætter, at du har relevant erfaring og/eller uddannelse.

Børnehjem for piger

Børnehjemmet tager sig af forladte, forældreløse eller misbrugte piger. Udover pleje og omsorg, får piger mulighed for uddannelse og for at tilegne sig færdigheder under trygge rammer, så de forhåbentlig kan udvikle sig til selvsikre individer. Arbejdet foregår om eftermiddagen eller weekender, da pigerne går i skolen om formiddagen.

Dette arbejdssted er kun egnet til kvindelige frivillige.

Priser:
Frivilligt arbejde & sprogkurser i Sydafrika

Frivilligt arbejde i Sydafrika. Uden sprogkursus.

Uger Pris
2 10.878
3 12.035
4 13.191
5 14.347
6 15.504
7 16.660
8 17.816
9 18.972
10 20.129
11 21.285
12 22.441

Frivilligt arbejde & sprogkursus

(sprogkursus = 15+5 timer/uge)

 Ugers
Sprogkursus
 Ugers
Arbejde
Pris
2 2 15.675
2 4 17.986
2 8 22.613
4 4 23.284
4 8 27.909
6 4 28.581
6 6 30.893
8 2 31.565
8 4 33.877

Sprogkursus (standardkursus)

15 lektioners gruppeundervisning & 5 individuelle lektioner per uge. Uden frivilligt arbejde.

Ugers
Sprogkursus
Pris
2 8.602
3 11.250
4 13.999
5 16.547
6 19.195
7 21.844
8 24.492
9 27.140
10 29.789
11 32.437
12 35.085

Sprogkursus (intensivkursus) 

15 lektioners gruppeundervisning & 10 individuelle lektioner per uge. Uden frivilligt arbejde.

Ugers
Sprogkursus
Pris
2 10.094
3 13.488
4 16.883
5 20.277
6 23.671
7 27.066
8 30.466
9 33.854
10 37.249
11 40.643
12 44.037

Detaljer
Kontakt venligst [email protected] for oplysninger om priser på længerevarige ophold eller hvis du vil lave en anden kombination af sprogkursus og frivilligt arbejde.

 

Vælger du at arbejde på en skole eller anden uddannelsesinstitution, skal du være opmærksom på følgende ferieperioder:

1. semester: 14. januar til 25. marts
2. semester: 13. april til 26. juni
3. semester: 20. juli til 2. oktober
4. semester: 12. oktober til 9. december

Inkluderet i prisen

Frivilligt arbejde i Sydafrika

Enkeltværelse og halvpension (morgen- og aftensmad)

Hjælp og vejledning fra den sydafrikanske koordinator under hele opholdet

Ved engelskkurser: gruppelektioner og enkeltlektioner som valgt

Introforløb med velkomst & information om resten af opholdet

Udflugter: Khayelitsha township tour med guide, Cape Town City Tour, besøg i Kirstenbosch, Hout Bay, og Table Mountain walk

Mulighed for Internet-adgang på skolen

N

Tøjvask

Håndbog før afrejse

Følgende er ikke inkluderet i prisen:

 • Rejseudgifter til og fra Cape Town
 • Omkostninger til lokal transport fra indkvartering til arbejdsplads, ca. 20 rand om dagen
 • Udgifter til vaccinationer (der er ikke malaria i området)
 • Rejseforsikring (EXIS sender gerne et tilbud på en police, som passer til dit ophold)
 • Adgangsbilletter til museer osv.

Om Sydafrika

I Sydafrika findes en hel verden i ét land. Få lande kan måle sig med Sydafrika i naturskønhed, kulturel og etnisk diversitet. Fra “The Big Five” – elefant, løve, leopard, bøffel og næsehorn – i de store naturreservater til storbyernes skyskrabere.

Fra frodige vinmarker og høje bjerge til ørken og savanne. Fra downtowns slipseklædte yuppies til traditionelt klædte zuluer og xhosaer. Fra en hurtig burger til farverige og stærkt krydrede malay-retter – Sydafrika byder gæstfrit velkommen til en hel verden i ét land!

Efter to hundrede års europæisk dominans og slutningen på apartheid i 1994 kæmper landet stadig med de vedvarende sociale problemer, økonomiske ulighed og udbredt fattigdom.

Klimaet i Sydafrika

Det er vinter i juni og juli måned, mens de varmeste sommermåneder er december og januar. Klimaet varierer fra Cape-halvøens middelhavstemperaturer, over Natal og de nordlige provinsers subtropiske varme til højlandets tempererede klima. Sydafrika har i gennemsnit 8,5 solskinstimer om dagen.

 

Befolkning i Sydafrika

De fleste hvide er efterkommere af britiske, hollandske, franske og tyske indvandrere. I nyere tid har Sydafrika tiltrukket mange indvandrere fra især Europa og de afrikanske nabostater. Den sorte befolkning udgøres af flere forskellige etniske grupper, mens den farvede befolkningsgruppe domineres af sydafrikanere af indisk afstamning. Sydafrikas indiske befolkning er verdens fjerdestørste næst efter Indien, Pakistan og Sri Lanka. Mange af dem er succesrige handels- og forretningsfolk.

 

Sprogene i Sydafrika

Sydafrika har 11 officielle sprog. Engelsk og afrikaans tales overalt i landet, og især af de hvide sydafrikanere. Af de traditionelle afrikanske sprog er zulu og xhosa de mest udbredte.

 

EXIS i Sydafrika

Alle de beskrevne projekter ligger i og omkring Cape Town. Hvis du er interesset i frivilligt arbejde andre steder i Sydafrika, kan du checke vores Wildlife-program ud, her.

 

Inden du tager af sted

At deltage i frivilligt arbejde kræver modenhed, fleksibilitet, selvstændighed og lyst til socialt arbejde. Det er følelsesmæssigt krævende at arbejde med dårligt stillede mennesker, men det giver samtidig mulighed for at udføre et meningsfuldt arbejde, få unikke erfaringer og ikke at forglemme – en oplevelse for livet.

Især i starten kan det synes overvældende at skulle tilpasse sig helt fremmede forhold, klare sig på et andet sprog etc. Tingene fungerer ikke, som du er vant til, folk reagerer ikke, som du ville forvente. Klimaet, maden, stemningen – alt er anderledes. Det er en stor udfordring og kræver gode tilpasningsevner at bo og arbejde i et udviklingsland.

I forbindelse med dit arbejde vil du dagligt blive konfronteret med en barsk social virkelighed og få oplevelser og erfaringer, der er meget forskellige fra turistens. Forvent ikke, at der ligger et færdigt program til dig, når du begynder på arbejdet.

Du kan blive frivillig i det smukke Sydafrika

Har du bestemt dig for at arbejde med børn, er det godt, at du selv har en idé om, hvordan man beskæftiger børn – håndarbejde, sport, leg, eller hvad du ellers kan finde på. Brug din fantasi, og vær kreativ.

Det er vigtigt at forstå, at børnenes vilkår på børnehjem i fattige lande er meget anderledes end i Europa. De basale behov som mad, tøj og et tag over hovedet opfyldes, men personalet er enten ikke uddannet eller har ikke tid til flere opgaver. I nogle lande arbejder personalet endda på frivilligt basis. Vi vil gerne gøre alle særligt opmærksom, på at mangel på personale og/eller mangel på personalets uddannelse kan være årsag til at disciplinen opretholdes på gammeldags facon, dvs. med fysisk afstraffelse. Som frivillig kan du være med til at vise personalet andre positive metoder til at opretholde disciplinen.

Selvom EXIS altid bestræber sig på at levere den bedste service, kan man ikke forvente europæiske standarder. Arbejdet er ikke, som i Europa, tilrettelagt efter ugeskemaer og lignende. For at få alt til at fungere optimalt, kræves der en personlig indsats fra deltagernes side.

 

Klar til at tage af sted?

Reservér en plads på et af projekterne i Sydafrika