Tilbage til projekt-oversigt

Bliv frivillig i Kenya

At arbejde som frivillig i Kenya er en enestående måde at udvikle sig selv og opleve kulturen og befolkningen på nærmeste hold, mens man udfører et nyttigt arbejde. 

Frivilligt arbejde i Kenya

EXIS arrangerer frivilligt arbejde og studierelevante praktikpladser i Kenya, i samarbejde med lokale NGO’er. At arbejde som frivillig i Kenya er en enestående måde at udvikle sig selv og opleve kulturen og befolkningen på nærmeste hold, mens man udfører et nyttigt arbejde. For at deltage skal du være selvstændig og udadvendt, fyldt 18 år og have lyst til og mod på at arbejde som ulandsfrivillig. Du må være forberedt på lidt af hvert, forvente det uventede og være fleksibel og positiv. Det er ikke et ferieophold, men kan derimod blive en unik oplevelse, der vil give dig mulighed for at lære, at få nye venner og for at gøre en forskel med dit frivillige arbejde.

 

Programstart

Programmet starter hver mandag, året rundt, med afhentning søndagen før i “Jomo Kenyatta International Airport,” som ligger ca. 15 km fra Nairobi. Herfra køres deltagere direkte til deres indkvartering. Inden du kommer i arbejde, får du en orientering af koordinatoren.

 

Vores projekter i Kenya

Herunder kan du læse om de forskellige projekter, som EXIS tilbyder i Kenya

Kost og logi

Frivillige bliver – med mindre andet er angivet i arbejdsbeskrivelsen – indkvarteret ved vores koordinator i et bedre område af Nairobi med helpension. Frivillige bor sammen på flersengsværelse, og der er gode muligheder for sociale aktiviteter.

Kenyansk mad består bl.a. af ugali, en grød lavet af majsgryn, chapattibrød, der minder en tortilla lavet af hvedemel, iriogrød af majs, bønner, grøntsager, kartofler og ris.

Arbejdsopgaver og -tider varierer fra sted til sted, men regn med ca. 20-30 timer pr. uge.

Praktik
De fleste af de nævnte projekter og arbejdssteder kan modtage praktikanter. Send en e-mail til [email protected] om dine ønsker og krav fra din studievejleder, så finder vi det rigtige projekt til dig.

 

Frivillig på børnehjem i Kenya

Børnehjem i Kenya tilbyder tag over hovedet, tøj, mad, lægehjælp og uddannelse til forældreløse, fattige og udsatte børn.

Mange er blevet forladt eller misbrugt, andre har mistet deres forældre pga. HIV/AIDS eller andre sygdomme. Nogle børnehjem huser op til 250 børn, andre kun omkring 20. Børnenes alder varierer fra 2-15 år.

Børnehjemmene er ofte totalt afhængige af økonomisk hjælp fra private sponsorer, institutioner og kristne foreninger.

Hjemmene er derfor altid glade for at tage imod frivillige, som kan hjælpe med at give børnene en glad og tryg hverdag.

Arbejdsopgaverne kan variere, og man må derfor indstille sig på at være fleksibel. Eksempler på arbejdsopgaver kunne være:

 • Vække børnene om morgenen og sende dem i skole
 • Hjælpe i Køkkenet
 • Hjælpe børn med deres personlige hygiejne
 • Deltage i aktiviteter sammen med børnene
 • Undervise i engelsk og arrangere kreative aktiviteter.

Frivillig på skole i Kenya

Som frivillig kan du være med til at motivere, inspirere og udvide elevernes horisont. Der kræves ikke nogle særlige kvalifikationer, men det er klart, at du skal have et godt kendskab til det fag, du ønsker at undervise i. Det kan være engelsk, matematik, fysik, sport. Alle offentlige og private skoler i Kenya underviser på engelsk. Frivillige får hjælp og vejledning, før de kommer i arbejde. Det forventes også, at du hjælper børnene med deres lektier og deltager i lidt administrativt arbejde.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Undervise i engelsk eller andre fag
 • Administrativt arbejde
 • Deltage i skoleaktiviteter
 • Hjælpe lærerne med øvrige opgaver
 • Skoleferier

Uddannelsessystemet i Kenya har 3 undervisningsperioder:

1. Undervisningsperiode: 4. jan – 8. april
2. Undervisningsperiode: 2. maj – 5 august
3. Undervisningsperiode: 5. september – 18. november

Erhvervstræning og rehabilitering

Kenyas udsatte unge har behov for særlig opmærksomhed, hvis de skal have en chance for at udvikle sig til ansvarlige borgere, som kan spille en produktiv rolle i samfundet. NGO’ens målsætning er at få rehabiliteret gadebørn, så de enten kan komme tilbage til deres familier, skoler, beskæftigelse eller en erhvervsmæssig uddannelse, der kan føre til fast arbejde.

Det overordnede mål er at bidrage til en forbedring af Nairobis Mukuru slumkvarter ved at hjælpe lokalsamfundet med at blive mere uafhængigt og selvforsynende. Derfor organiseres forskellige projekter i slummen, f.eks. uformel undervisning, erhvervsuddannelse og sundhedsprogrammer m.m..

Det er de fattigste af de fattige, der bor her, så arbejdet er ikke altid nemt. NGO’en driver fire folkeskoler, et rehabiliteringscenter for op til 65 drenge, som deltager i et 1-årigt program, en medicinsk klinik med HIV/AIDS-testcenter, et skole-sponseringsprogram og et voksenuddannelsesprogram.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Hjælpe børn i klassen og efter skoletid med deres lektier
 • Arrangere aktiviteter som dans, spil eller leg
 • Rengøring og reparation af børnenes omgivelser, tøj, sko, osv.
 • Deltage i læse- staveklubber, skuespil, musik og dans
 • Hjælpe børnene med personlig hygiejne

Frivillig på hospital i Kenya

På Sct. Marys Hospital i Nairobi er der mulighed for frivilligt arbejde for sygeplejerske- og medicinstuderende. Hospitalet er grundlagt og drevet af en katolsk hjælpefond og har til formål at tilbyde behandling til den fattige befolkning i det nærtliggende slumkvarter. Sct. Marys har 150 sengepladser og beskæftiger sig med alle de større specialer inden for lægevidenskaben.

Der kræves ikke en afsluttet uddannelse for at deltage i dette program, men bemærk at opgaverne er afhængige af behov, erfaringer og evner.

De frivillige assisterer sygeplejersker og læger, plejer patienter, tager temperatur og blodtryk, observerer ved operationer, undersøger patienter og hjælper med administration. Hvis du ikke har foregående erfaring, må du regne med at du hovedsagligt kommer til at observere og/eller udføre mindre opgaver. Er du i praktik, skal du ikke forvente lige så meget praktisk arbejde som i Danmark. Kulturen er anderledes og det at observere, hvordan personalet udfører deres arbejde betragtes som en meget vigtig del af praktikopholdet.

EXIS udsteder gerne et deltagerbevis efter endt arbejdsophold.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Ambulant behandling og døgnbehandling
 • Børnekonsultationer
 • Rådgivning af HIV/AIDS-patienter og ARV-behandling
 • Sundhedspleje for mødre og spædbørn
 • Radiologi
 • Oftalmologi
 • Diabetesbehandling
 • Gynækologi
 • Tandbehandlinger
 • Diverse forefaldende praktiske og administrative opgaver

Der vil evt. være mulighed for at arbejde på klinikker i landdistrikterne. Hospitalet er åbent alle ugens dage, men som frivillig vil du arbejde mandag – fredag og have vagter morgen, eftermiddag eller aften.

HIV/AIDS oplysning og pleje

Hvert år koster AIDS tusinder af kenyanske børn og voksne livet. Man regner med at ca. 900.000 kenyanere er smittet med HIV/AIDS. Der er stort behov for oplysningsprojekter om HIV/AIDS i lokalsamfundene for at ændre holdninger.

I de forskellige slumkvarterer i Nairobi er der organisationer, som tilbyder hjælp til HIV smittede børn og deres familie. Man rådgiver og tester befolkningen, giver medicinsk antiretrovira behandling, uddanner plejepersonale, sørger for madordninger og fundraising. Målsætninger er at reducere HIV/AIDS tilfælde og at forbedre livskvaliteten for de ca. 3.000 HIV ramte børn og ca. 15.000 familiemedlemmer.

Erfaringen har vist, at hjælp og rådgivning i hjemmene har en positiv effekt og er billigere end hospitalsophold.

Eksempler på opgaver:

 • Besøg i hjemmene
 • Uddele mad til patienter
 • Rådgive patienter og deres familie
 • Undervise i hygiejne og ernæring
 • Præventiv rådgivning om smittefare

Frivillige med medicinsk erfaring kan arbejde på HIV klinikken. Eksempler på opgaver:

 

 • Uddele medicin
 • Forbinde sår
 • Laborantarbejde
 • Alt andet forefaldende arbejde på klinikken
 • CD4-optælling

Frivillig på sportsakademi

Sportsskolen underviser både i forskellige sportsgrene (primært fodbold) og fungerer samtidig som almindelig skole og som rehabiliteringscenter for børn og unge fra Nairobis slumkvarterer. Skolen blev oprettet i 2004 af Anthony Nzioka, som selv er opvokset i et af byens fattige kvarterer. Han så, hvordan mange børn og unge, på grund af de meget vanskelige vilkår, gled ud i misbrug af forskellig art, kom ind i en kriminel løbebane, prostitution o.l.. Anthony Nzioka ønskede at hjælpe dem til at undgå dette og så i den forbindelse stor nødvendighed for at skabe et positivt holdepunkt for børnene.

Et holdepunkt, der kunne tilbyde positive, konstruktive aktiviteter, gode rollemodeller, uddannelse og en mulighed for at finde arbejde. Skolen har i dag realiseret disse mål og underviser hver dag børnene, ikke kun i idræt og almindelige skolefag, men også i forebyggelse af vold mod kvinder, miljøbevidsthed, sundt familieliv, borgerrettigheder i samfundet m.m..

Skolen har brug for engagerede praktikanter og frivillige, gerne med kompetencer inden for idræt, som kan bidrage i både idrætsundervisningen, den øvrige undervisning og den daglige drift og herudover fungere som positive rollemodeller i børnenes dagligdag.

Dit bidrag vil blive højt værdsat af både børn og personale, og du vil som frivillig opleve at kunne være med til at videregive kompetencer og gode værdier til den næste generation i Nairobi.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Deltagelse i sportsaktiviteter
 • Administrative og praktiske opgaver
 • Planlægning af aktiviteter
 • Idrætsundervisning
 • Skoleundervisning

Frivillig i cirkus

Der er et professionelt akrobatikuddannelsesprogram for unge fra Nairobis slumkvarter, hvor deltagerne lærer at stå på hænder, at jonglere og udføre akrobatik på trapez, på ethjulet cykel og på line. Slumkvarteret er et travlt bolig- og markedsområde lige uden for det centrale Nairobi. Halvdelen af indbyggerne, på cirka 320.000 mennesker, lever under fattigdomsgrænsen. Beboerne står over for problemer som mangel på passende bolig, mangel på vand, sanitet og forurening, og mange familier har ikke råd til at betale skolepenge for deres børn.

Den professionelle akrobatikuddannelse er for børn og teenagere. De får mulighed for at deltage i kunst og sport og lærer et fag, som de kan leve af. De får kost og logi under deres to-årige uddannelse.

De studerende deltager i workshops med børn og optræder på lokale skoler. Projektet har også til formål at undersøge betydningen af sport og kunst og er en del af et terapiprogram for dem, der har oplevet voldelige konflikter eller fået traumer af den daglige fattigdom.

Er du gymnast, eller har du cirkuserfaring, er dette projekt en unik mulighed for relevant frivilligt arbejde.

 

Frivillig på plejehjem

Kenyanske plejehjem har stort behov for praktikanter og frivillige til at hjælpe personalet med at tage sig af beboerne. Det har aldrig før været nødvendigt at drive plejehjem i Kenya, da det er en naturlig del af kulturen, at den ældre generation bor sammen med, og bliver passet af, deres egen familie.

Dette har dog over de seneste årtier ændret sig drastisk, og der er i dag i høj grad brug for oprettelse af plejehjem i landet. Den udbredte HIV/AIDS-epidemi er en af årsagerne til dette, da mange ældre har oplevet at miste deres børn og børnebørn. Derudover bliver mange i de yngre generationer, p.g.a. den høje arbejdsløshed, nødt til at flytte til de egne, hvor der er jobmuligheder og hermed efterlade deres ældre familiemedlemmer i hjemegnene. Mange ældre med behov for hjælp bliver derfor forsømt, da de står uden slægtninge til at tage sig af dem.

En irsk nonne, ved navn Sister Hellena, besluttede i starten af 90’erne at gøre noget for at afhjælpe denne meget alvorlige situation, og hun oprettede derfor et plejehjem i udkanten af Nairobi. For at kunne give beboerne på dette hjem endnu bedre pleje, har personalet stort behov for hjælpende hænder fra praktikanter og frivillige, både til de praktiske opgaver og til at give omsorg og varme til de ældre. Eksempler på opgaver:

 • Uddele medicin
 • Servere mad
 • Arrangere fysiske aktiviteter
 • Personlig hygiejne
 • Tilbringe kvalitetstid sammen med beboerne
 • Administration

Frivillig med musikundervisning

I Nairobi ligger en musikskole, som tilbyder undervisning til fattige børn. Vestlig musik er ikke ukendt, men de fleste børn har aldrig set et klaver, og mange har ingen anelse om, hvad en saxofon er for noget. Eleverne er mellem 4 og 17 år gamle og får undervisning i f.eks. klaver, guitar, trommer, saxofon og sang.

Frivillige med musiske færdigheder er velkomne til at hjælpe lærerne i musikskolen. Arbejdstiden er fra 9 til 15, mandag til fredag.

 

Frivillig i Nationalpark i Kenya

Kun 7 kilometer fra Nairobis centrum er anlagt en stor nationalpark, der rummer et alsidigt og unikt dyre- og planteliv. Parken har til formål at værne og oplyse om dyre- og plantelivet i Kenya, der er under stort pres, da stadigt større naturområder bliver inddraget til landbrug eller fældet, og da landet oplever problemer med krybskytteri.

Nationalparken er en populær turistattraktion, hvor besøgende kan få et indblik i Kenyas smukke natur og komme helt tæt på dyrene. Man kan blandt andet opleve dyr som: næsehorn, zebraer, antiloper (her i blandt den sjældne bongo antilope) og mange andre.

Parken har brug for dyrlæger, veterinærstuderende og engagerede frivillige til de alsidige, daglige opgaver. Det er ikke et krav, at du har tidligere erfaring med at arbejde med dyr, blot du interesser dig for dyr og deres vilkår. Du vil få en spændende og sjov hverdag i nationalparken, hvor du vil opleve dyrene på tæt hold og bidrage personligt til, at dyrene har optimale betingelser og oplever positiv kontakt til mennesker.

Eksempler på opgaver:

 • Daglig fodring af dyrene
 • Vejledning af besøgende i fodring af dyrene
 • Medicinering af dyr
 • Overvågning af dyrene
 • Klargøring af undervisningsmateriale til elever
 • Plantning af træer
 • Administration
 • Kundeservice
 • Forefaldende opgaver

Priser: Frivilligt socialt arbejde i Kenya

Uger Pris
2 kr. 9.925-
3 kr. 11.013,-
4 kr. 12.100,-
5 kr. 13.188,-
6 kr. 14.275,-
7 kr. 15.363,-
8 kr. 16.450,-
9 kr. 17.538,-
10 kr. 18.625,-
11 kr. 19.625-
12 kr. 20.800,-

Priser: Hospital i Kenya

Uger Pris
2 kr. 11.050,-
3 kr. 12.325,-
4 kr. 13.600,-
5 kr. 14.875,-
6 kr. 16.150,-
7 kr. 17.425,-
8 kr. 18.700,-
9 kr. 19.975,-
10 kr. 21.250,-
11 kr. 22.525-
12 kr. 23.800,-

Priser: Frivilligt arbejde med dyr i Kenya

Uger Pris
2 kr. 12.670,-
3 kr. 13.570
4 kr. 14.470,-
5 kr. 15.370,-
6 kr. 16.270,-
7 kr. 17.170,-
8 kr. 18.070,-
9 kr. 20.005,-
10 kr. 20.905,-
11 kr. 21.805,-
12 kr. 22.705,-

Detaljer
Kontakt venligst [email protected] for oplysninger om priser på længerevarige ophold.

Inkluderet i prisen

Frivilligt arbejde i Kenya

Kost og logi (3 måltider dagligt) under hele opholdet

Hjælp og vejledning fra lokal koordinator under hele opholdet

Personlig donation til din arbejdsplads

Internetforbindelse i lejligheden

Tøjvask

Drikkevand (1 flaske om dagen)

Håndbog før afrejse

Følgende er ikke inkluderet i priserne:

 • Flybilletter
 • Rejseforsikring (EXIS sender gerne et tilbud på en rejseforsikring, som passer til dit ophold)
 • Udgifter til visum 
 • Vaccinationer
 • Eventuelle udgifter til transport fra indkvartering til arbejdssted, hvis ikke inden for gåafstand
 • Ved arbejde i nationalparken udgifter til gummistøvler og handsker (ca. kr. 150 ,-)

Om Kenya

Kenya, der ligger i det østlige Afrika, grænser i øst op til Somalia. I sydøst har landet en omkring 530 km lang kystlinje til Det Indiske Ocean. Det har fælles grænse med Tanzania i sydvest, med Uganda i vest og med Sudan og Etiopien i nord. Landet stiger fra de lavtliggende sletter ved Det Indiske Oceans kyster til bjerge og højlande i den centrale del. Great Rift Valley, vest for hovedstaden Nairobi, løber gennem landet fra nord til syd.

I det centrale Kenya rejser bjergene sig op til 3.000 meter over savannen og strækker sig ned til Victoria søen, der ligger i 1.200 meters højde. 180 km nord for Nairobi, i Mount Kenya National Park, ligger Afrikas næsthøjeste bjerg, Mount Kenya, en gammel vulkan, der er 5199 meter på sit højeste punkt.

Klimaet i Kenya

Landskab og klima varierer meget. I de lave kystområder, ved Det Indiske Ocean, er klimaet tropisk, mens det bliver mere og mere tørt mod nord og nordøst.

Der er regntid fra april til juni og fra oktober til begyndelsen af december. Kystområdet er varmt og fugtigt hele året, men opleves som behageligt på grund af de forfriskende briser fra havet.

Sproget i Kenya

De officielle sprog i Kenya er engelsk og swahili. Dertil tales der ca. 60 forskellige modersmål i Kenya.

 

Befolkningen i Kenya

Af Kenyas befolkning på ca. 34 millioner bor ca. 3 millioner i hovedstaden, Nairobi. Der er mere end 40 etniske grupper i Kenya. Knap halvdelen af befolkningen er protestanter, 1/3 del er katolik og resten er enten muslimer eller tilhører en lokal trosretning. Masai er en af de folkestammer, der er bedst kendt på grund af deres typiske udsmykning og deres liv som semi-nomader, men Kenyas befolkning er sammensat af mange stammer og befolkningsgrupper. Nationens identitet er skabt af indflydelse fra mange kulturer, både det moderne og det traditionelle. Kulturens mangfoldighed kan mærkes i blandt andet musikken og dansen. 

EXIS i Kenya

De fleste projekter ligger i den fattigste del af hovedstaden, Nairobi, omkring 5 km nordvest for centrum, hvor en tredjedel af hovedstadens befolkning, 1 million mennesker, bor tæt sammen i blikskure. De fleste huse mangler rent vand, så familier må købe drikkevand fra pumper i byen. Det store flertal af disse indbyggere lever for under 1 dollar om dagen.

At bevæge sig rundt i Nairobi er forholdsvist nemt, eftersom midtbyen er overskuelig og taxier er nemme at finde. Nairobi er knudepunkt for Kenyas omfattende bustrafik.

 

Inden du tager af sted

At deltage i frivilligt arbejde kræver modenhed, fleksibilitet, selvstændighed og lyst til socialt arbejde. Det er følelsesmæssigt krævende at arbejde med dårligt stillede mennesker, men det giver samtidig mulighed for at udføre et meningsfuldt arbejde, få unikke erfaringer og ikke at forglemme – en oplevelse for livet.

Især i starten kan det synes overvældende at skulle tilpasse sig helt fremmede forhold, klare sig på et andet sprog etc. Tingene fungerer ikke, som du er vant til, folk reagerer ikke, som du ville forvente. Klimaet, maden, stemningen – alt er anderledes. Det er en stor udfordring og kræver gode tilpasningsevner at bo og arbejde i et udviklingsland.

I forbindelse med dit arbejde vil du dagligt blive konfronteret med en barsk social virkelighed og få oplevelser og erfaringer, der er meget forskellige fra turistens. Forvent ikke, at der ligger et færdigt program til dig, når du begynder på arbejdet. Har du bestemt dig for at arbejde med børn, er det godt, at du selv har en idé om, hvordan man beskæftiger børn – håndarbejde, sport, leg eller hvad du ellers kan finde på. Brug din fantasi og vær kreativ.

Det er vigtigt at forstå at børnenes vilkår på børnehjem i fattige lande er meget anderledes end i Europa. De basale behov som mad, tøj og et tag over hovedet opfyldes, men personalet er enten ikke uddannet eller har ikke tid til flere opgaver. I nogle lande arbejder personalet endda på frivilligt basis. Vi vil gerne gøre alle særligt opmærksom på at mangel på personale og/eller mangel på personalets uddannelse kan være årsag til at disciplinen opretholdes på gammeldags facon, dvs. med fysisk afstraffelse. Som frivillig kan du være med til at vise personalet andre positive metoder til at opretholde disciplinen.

Selvom EXIS altid bestræber sig på at levere den bedste service, kan man ikke forvente europæiske standarder. Arbejdet er ikke som i Europa tilrettelagt efter ugeskemaer og lignende. For at få alt til at fungere optimalt, kræves der en personlig indsats fra deltagernes side.

Visum

Et tre-måneders visum kan fås i lufthavnen ved ankomst. Alternativt kan du søge et turistvisum ved den kenyanske ambassade før afrejse.

Forlængelser af visa kan fåes ved “immigration service” i Nairobi. Kenya har en speciel visumaftale med Tanzania. Planlægger man at besøge Tanzania, kan man spare visagebyr til en “multiple entry visa”.

Yderligere oplysninger om visaproceduren sendes i håndbogen efter tilmelding.

Klar til at tage af sted?

Reservér en plads på et af projekterne i Kenya