Tilbage til projekt-oversigt

Bliv frivillig i Cambodja

Cambodja deler landegrænser med Thailand, Laos og Vietnam. Her finder du bl.a. de fascinerende Khmer-templer og naturligvis en masse spændende EXIS-projekter!

Frivilligt arbejde i Cambodja

EXIS organiserer frivilligt arbejde i Cambodja i samarbejde med en lokal NGO, som har kontakt til skoler, børnehjem, hospitaler og andre ikke- statsejede organisationer over hele Cambodja. Vores partners mål er at styrke demokratiet ved at styrke civilsamfundet. Frivilligt arbejde i Cambodja er en unik måde at opleve landet og kulturen på, samtidig med at man udfører et meningsfuldt arbejde. Programmet er et internationalt program med frivillige fra hele verden. For at deltage skal du være fyldt 18 år (for enkelte projekter 20 år). Det anbefales, at man læser hjemmesiden godt igennem inden udrejse for at være bedst muligt udstyret med den korrekte information

Vores projekter i Cambodja

Herunder kan du læse om de forskellige muligheder inden for frivilligt arbejde i Cambodja.

Kost og logi

Indkvartering er i delte værelser i et hus for frivillige, som organisationen driver i Phnom Penh. Her har frivillige en komfortabel, afslappende og simpel dagligdag med plads til socialt samvær. Du får 3 måltider om dagen i huset (frokost dog muligvis på dit arbejdssted, afhængigt af forholdene). Der er plads til 45 frivillige ad gangen. Alle rum har ventilatorer og der er internet i huset. I samme bygning finder du også koordinatorens kontor, så du altid kan få hjælp, hvis der er noget du har brug for.

 

Programstart

Programmerne starter den 1. og 3. mandag hver måned, dog ikke hvis mandagen falder på enten d. 11. april eller mandag d. 19. september, da disse er nationale helligdage. Du vil ankomme søndagen, inden progammerne starter, og blive afhentet i Phnom Penh International Airport. Finder du en flyforbindelse med ankomst et par dage tidligere, ville det stadig være muligt at blive afhentet og indkvarteret. En ekstra overnatning koster 20 USD inklusiv 3 måltider.

Frivillig på børnehjem i Cambodja

Der er mange børn som lever på børnehjem, fordi deres forældrene er fattige, eller syge.

Som frivillig vil arbejdet, foruden at passe- og lege med børnene, bestå i at undervise i engelsk og hjælpe til med det praktiske på børnehjemmet. Arbejdet på børnehjemmet vil give dig mulighed for at tage dig af meget fattige og sommetider misbrugte børn i alderen fra 2 måneder til 18 år.

På børnehjemmet kan du f.eks. komme til at deltage i følgende aktiviteter:

 • Undervise i engelsk 3-4 timer om dagen
 • Lektiehjælp
 • Sang og musik
 • Tegne, lege og spille
 • Hjælpe børnene med personlig hygiejne
 • Hjælpe dem med at holde deres værelser rene og lave mad
 • Lære dem at dyrke frugter og grøntsager og holde en have
 • Forbedre centrets faciliteter og bygninger (male, renovere osv.)
 • Styrke centrets organisation og fundraising

På de fleste børnehjem går børnene i offentlig skole, oftest kun om formiddagen eller om eftermiddagen. Udover engelsk undervises børnene i fag som khmer (lokalsprog), kultur, helbred, sport, kunst og traditionel khmer dans, som de ofte optræder med. Du kan muligvis hjælpe med at undervise i nogle af disse fag. For at undervise behøver du ingen specifikke kvalifikationer. Arbejdstiden mellem 30-40 timer om ugen.

Undervisning

Langt fra alle har adgang til undervisning i Cambodja, men alle ønsker at forbedre deres engelskkundskaber for at få et job i f.eks. turistindustrien. Derfor er frivillige, der kan hjælpe med engelskundervisning og IT meget eftertragtede.

Du vil sommetider arbejde alene og undervise en hel klasse, en lille gruppe eller folk fra lokalsamfundet. Sommetider vil du også undervise personalet.
Andre gange vil du undervise i samarbejde med en lærer. Du vil forberede den daglige undervisning, og nogle steder vil du også hjælpe med at forberede eksamener og tests.

Jo længere du bliver, jo større indflydelse og ansvar vil du få.
Du kan måske få idéer til din undervisning fra din skoletid. Har du noget godt materiale, sange osv., der kan være nyttigt og sjovt at bruge i din undervisning, bør du endelig medbringe det.

Undervisning i engelsk giver dig en unik chance for at inddrage dine egne idéer og metoder i din undervisning. Du kan bruge leg, musik og andre alternative metoder, der kan gøre det lettere at lære engelsk.

Du kan komme til at undervise på skoler, børnehjem eller hos NGO-ansatte, hvor der som oftest undervises året rundt med undtagelse af helligdage.

Som frivillig behøver du ikke nogen specifikke kvalifikationer for at undervise i engelsk. EXIS kan sende dig gode råd og inspiration til undervisning i engelsk.

Arbejdstiden er 30-40 timer om ugen, og der er en bindingsperiode på minimum 4 uger.

Dagplejecenter ved losseplads

På Cheung Ek-lossepladsen i Phnom Penh vågner hundredvis af familier op hver morgen og bevæger sig ud for at tjene til føden. Tusinde voksne, unge og selv små børn gennemsøger affaldet med lange metalkroge for at lede efter plast- og glasflasker eller aluminiumsdåser, som de sælger videre for at tjene det, der svarer til mindre end én dollar om dagen.

Mens forældre og ældre søskende arbejder, leger de mindste børn i affaldet, mens de venter på, at deres forældre kommer tilbage med lidt mad. Disse børn lider af underernæring og sygdomme, der trives i disse giftige miljøer. En Canadisk kristen organisation har åbnet et dagplejecenter, hvor børnene får mad, rent tøj, undervisning i engelsk og Khmer-alfabetet og mulighed for at lege, som andre som børn gør. Der cirka 40 børn (både drenge og piger) på centeret.

Opgaver, som frivillige kan hjælpe med på centeret, er:

 • Undervise eller assistere i undervisningen
 • Forberede måltider
 • Synge og lege med børnene
 • Undervise i praktisk hukommelse vha. vers, alfabetet, sange og digte
 • Hjælpe med at hente børnene om morgenen og bringe dem hjem igen sidst på dagen

Erhvervsskole for piger

Den lokale NGO hjælper mere end 1000 børn og forældre, som bor omkring lossepladserne, i slumområderne eller i udkanten af byen Phnom Penh. Der tilbydes mad og en mulighed for en uddannelse, som kan hjælpe dem på vej ud af fattigdommen.

NGO’en fokuserer desuden på unge piger. De får tilbudt generel uddannelse og en erhvervsuddannelse, så de opnår regelmæssig beskæftigelse og bliver selvforsørgende. Pigerne kan vælge mellem træningsprogrammer inden for skønhed, mode, frisørfaget og madlavning.

Der er også oprettet tilflugtssteder, hvor hjemløse børn får et sikkert sted at sove og 3 måltider om dagen. Mange af disse børn ville ellers ende med at tigge i gaderne eller blive udnyttet til ubetalt børnearbejde. Nogle børn har mistet begge forældre eller kommer fra familier, der ikke har råd til at sørge for dem. Børnene følger undervisning på en nærliggende skole.

Som frivillig kan du være med til:

 • at undervise i engelsk på højt eller lavt niveau
 • at undervise studerende og lærere i IT
 • at undervise i områder inden for skønhed, madlavning eller frisørfaget

PADV- Projekt mod kvindevold

PADV er en lokal ikke-statsejet organisation, der hjælper kvinder, der er blevet udsat for vold. Organisationens arbejde er bygget op på troen om menneskerettigheder, lige rettigheder og retten til et liv uden vold.

PADV blev oprettet i 1995 og har base i centrum af Phnom Penh og Siem Reap. Organisationen har 25 medlemmer (hvoraf næsten alle taler engelsk) og regnes for at være den ledende organisation, når det gælder om at skabe opmærksomhed omkring hustruvold.

PADV’s arbejde omfatter fem programmer:

 • Public Awareness Program: præsentationer på skoler og lokalsamfund, radio, hotline, samtaler og produktion af TV- og radiospots
 • Education Program: præsentationer på universiteter, uddannelse af lokale myndigheder og besøg i lokalsamfundet
 • Information and Support Program: oplysnings- og støtteprogram
 • Men Against Violence Towards Women: gruppediskussion, besøg i hjemmet
 • Anti-child Trafficking Program: organisering af kampagner, workshops og undervisning

Der arbejdes med:

 • Life skill support
 • Rådgivning
 • Emergency assistance funds (nødhjælpsfonde)
 • Lobbying
 • Udvikling af metoder og teknikker
 • Psykosocial støtte (problemløsning, krisehjælp, teknikker til bekæmpelse af vold)
 • Management skills (lederuddannelser)
 • Computersikkerhed
 • Nytænkning og rapportskrivning
 • Udvikle workshops og offentlige forummer

Som frivillig vil du komme til at arbejde enten med misbrugte børn, hiv-smittede, handicappede børn eller arbejde på projekter, der forsøger at stoppe hustruvold. Yderligere kan du hjælpe med familieplanlægning og med at undervise i sygehjælp.

Du vil altid arbejde i marken, deltage i forum og i workshops, som din NGO arrangerer. Du vil også besøge projekterne og tale direkte med NGO’ernes målgrupper.

Dine arbejdsopgaver vil afhænge af dig, dine kvalifikationer og længden af dit ophold. Jo længere du arbejder, jo større indflydelse får du.

Programmet kræver, at du har erfaring indenfor menneskerettigheder.

Arbejdstimerne vil være fra 8:00 til 12:00 og igen fra 13:30 til 17:00 og inkluderer en arbejdsperiode på minimum 3 måneder.

 

Udvikling af lokalsamfundet

Målet er at fremme genopbyggelsen af landet og samfundet gennem lokale projekter, hvortil der ydes små lån. Mange NGO’er og børnehjem har specielle projekter, der tilbyder information og jobmuligheder til cambodjanere.

Afhængig af din erfaring vil du som frivillig kunne arbejde indenfor følgende faglige områder:

 • Er du mekaniker, vil du kunne arbejde på et træningsprogram, hvor vedkommende underviser fattige eller børn fra børnehjem i mekanik
 • Er du IT-ekspert, vil du kunne reparere computere og netværk, oprette hjemmesider eller undervise i IT
 • Er du frisør, kan du undervise fattige, studerende eller børn fra børnehjem på en frisørskole
 • Er du håndværker, kan du hjælpe med at bygge toiletter, biblioteker, hegn og lignende eller undervise i engelsk
 • Er du tjener, receptionist, kok eller manager, kan du hjælpe med at undervise og dygtiggøre fattige på restauranter og guesthouses tilhørende NGO’er. (Netop nu er vores partnere ved at oprette et.)
 • Som frivillig vil du få mulighed for at udvikle nye træningsprogrammer eller undervise lærere

Du vil få et overblik over organisationen og dens aktiviteter, før du starter på dit projekt, og du vil deltage i alle aktiviteter. Arbejdstimer er 30-40 pr. uge i minimum 3 måneder.

Jura og menneskerettigheder i Cambodja

Situationen med menneskerettigheder er forværret i Cambodja. Regeringen får kritik og er nu kategoriseret som et korrupt land på internationalt plan. Efter mange år med indgreb og overtrædelser af basale menneskerettigheder er befolkningen bange.

Frivillige bliver bedt om at hjælpe med at undersøge/overvåge eventuelle brud på menneskerettigheder. For eksempel at hjælpe fabriksarbejdere, kvinder og børn med at styrke deres rettigheder. Dine arbejdsopgaver kunne være at arrangere og deltage i workshops og besøge projektets målgrupper. Der arbejdes også med ofre for Khmer Rouge, hiv-smittede eller handicappede.

Afhængig af din erfaring kan du som frivillig arbejde med følgende:

 • Hjælpe med at indkredse og forbedre forståelse af menneskerettigheder og demokrati
 • Hjælpe med at arrangere workshops, forums og træningsprojekter
 • Assistere i oprettelse af nye strukturer og menneskerettighedsprojekter
 • Foretage undersøgelser og skrive rapporter om menneskerettigheder i Cambodja og om de fremskridt, der gøres
 • Udvikle idéer til nye initiativer til projekter, for eksempel kampagner og fundraising
 • Udvikle infrastrukturer, strategier og kommunikationsmetoder
 • Der er også brug for frivillige i Cambodja til at arbejde i felten og skrive rapporter

Alt arbejde har en bindingsperiode på minimum 3 måneder.

Sundhedsprojekter

Ønsker du at arbejde indenfor sundhed og sygehjælp, tilbydes der arbejde på børnehjem, træningscentre, undervisningscentre, hiv-projekter, arbejde med handicappede børn, samt sygehjælpsprojekter i landsbyer.

Afhængig af din erfaring kan du som frivillig hjælpe med følgende:

   • Skrive ansøgninger og rapporter
   • Undervise personale og børn i engelsk
   • Arbejde med handicappede børn (hygiejne, undervisning og leg)
   • Hjælpe med teknisk assistance
   • Hjælpe med at udvikle og forbedre det administrative arbejde
   • Arbejde med handicappede børn (pleje, omsorg, hygiejne etc.)
   • Hjælpe syge og HIV-smittede (pleje, undervise, hygiejne mm.
   • Arrangere uddannelsesworkshops
   • Undervisning i medicin og almen sygehjælp

For at deltage i programmet skal du have et vist erfaringsgrundlag.

Restaurant for gadebørn i Phnom Penh

Initiativet til restauranten for gadebørn i Phnom Penh blev taget af et par italienske familier med cambodjanske adoptivbørn. Restauranten åbnede i februar 2010, og siden da er der (i skrivende stund) blevet serveret over 250.000 måltider!

Formålet med restauranten er at give gadebørn og børn fra fattige familier et sted, hvor de kan være om dagen, lege, få noget at spise, føle sig hjemme og få adgang til brusebad. De kan endda få klippet hår. Mange af børnene arbejder hårdt hver dag, enten for at sørge for deres familier eller for at klare sig selv.

Børnene arbejder tit som gadesælgere, tiggere eller søger i skrald i håb om at finde noget, der kan sælges eller spises.

De fleste børn er under 14 år gamle, men babyer kan også få noget at spise i restauranten. Der kommer 150-200 børn hver dag, og det koster ca. 5 kroner om dagen at sørge for en fyldt mave og rent barn. Stedet overlever takket være sponsorer.

Frivillige kan hjælpe med følgende opgaver:

 • At lege med børnene
 • At hjælpe i køkkenet
 • At undervise i engelsk
 • At vise børnene nogle af Phnom Penhs seværdigheder
 • At organisere aktiviteter/ture med børnene (fx en udflugt til en vandpark/strand)
 • At hjælpe/undervise børn i daglig hygiejne, som fx at børste tænder, tage et brusebad m.m.
 • Og vigtigst af alt: At give dem kærlighed og håb.

Miljøprojekt

Det er vigtigt, at der rettes opmærksomhed mod at beskytte miljøet ved at informere og uddanne landbrugsbefolkningen. Som frivillig kan du hjælpe med research af miljøovertrædelser og hjælpe med at beskytte lokale fiskeres og landmænds rettigheder. Du vil komme i direkte kontakt med målgrupperne.

Der er behov for frivillige til at arbejde med:

 • Øko-turisme i lokalsamfund
 • Styring af naturressourcer
 • Skrive rapporter om research og udvikle idéer til forbedringer
 • Professionelle analyser af lokalsamfundets behov
 • Beskyttelse af skovene
 • Grønne haveprojekter
 • Buddhisme og miljø
 • Arrangere workshops, træning og forum eller hjælpe med at finde nye sponsorer

Frivillige arbejder sammen lokale projektarbejdere og landsbybefolkningen. Du skal være over 19 og have en vis erfaring, viden om miljø og have gode engelskkundskaber. Alt arbejde har en bindingsperiode på minimum 3 måneder.

Arkitektur og byplanlægning

Cambodja lider under dårlig byplanlægning og mangel på gode vandressourcer. Du kan arbejde i provinserne i samarbejde med lokale arkitekter, ingeniører og lokalbefolkningen.

Som frivillig kan du arbejde med at:

 • Udvikle vandressourceprojekter.
 • Gennemgå den eksisterende politik og regler omkring vandressourcer og relaterede miljøproblemer.
 • Gennemgå regeringspolitik og retningslinjer.
 • Udvikle nye idéer for lokalbefolkningen og lokale politikere, arrangere arbejdet i felten og skrive rapporter, anmodninger mm.
 • Hjælpe med at løse problemer i forbindelse med ejendomsret.
 • Hjælpe med byplanlægning.
 • Arrangere offentlige workshops og forums.
 • Udvikle infrastrukturer, strategier og kommunikationsmetoder.

Erfaring og evner, enten fra arbejde eller studier, kræves. Som frivillig skal du være fyldt 20 år og arbejde i minimum 3 måneder.

Sygeplejerske

Der er i høj grad brug for kvalificerede sygeplejersker i Cambodja. Der tilbydes arbejde på sundhedscentre, hospitaler, børnehjem og i generelle sundhedsprojekter i lokalsamfundet.
Som frivillig kan du, udover normale sygeplejerske-opgaver, hjælpe med følgende:

 • Udvikle og igangsætte nye idéer
 • Skrive rapporter
 • Teknisk assistance
 • Hjælpe med at finde nye måder til at forbedre management
 • Assistere og supervise personalet
 • Lave research på informationsbreve om hiv/aids til at publicere i lokalområder
 • Kommunikere med andre institutioner
 • Besøge og rådgive patienter

For at deltage i projekter indenfor sundhed og sygeplejehjælp skal du være 19 år og have erfaring indenfor området. Du behøver ikke nødvendigvis at være færdig med dine studier. Er du ikke færdig med dine studier, skal du dog vedhæfte et bevis på erfaring sammen med dit ansøgningsskema. Arbejdet har en bindingsperiode på minimum 1 måned.

Praktikpladser

De fleste af vores projekter og arbejdssteder kan modtage praktikanter. Send en e-mail til [email protected], hvor du forklarer dine ønsker og fortæller hvilke krav, din studievejleder stiller. Så vil EXIS finde ud af, hvor du bedst vil kunne passe ind.

Priser: Frivilligt arbejde i Cambodja

Frivilligt arbejde – Sundhedsprojekter

Uger Pris
4  kr. 10.260,-
5  kr. 12.375,-
6  kr. 13.140,-
7  kr. 14.220,-
8  kr. 15.300,-
9  kr. 17.100,-
10  kr. 18.180,-
11  kr. 19.260,-
12  kr. 20.340,-

Frivilligt arbejde – alle andre projekter

Uger Pris
3 kr. 7.740,-
4 kr. 8.820,-
5 kr. 9.900,-
6 kr. 10.980,-
7 kr. 12.060,-
8 kr. 13.140,-
9 kr. 14.220,-
10 kr. 15.300,-
11 kr. 16.380,-
12 kr. 17.460,-

Detaljer
Kontakt venligst [email protected] for oplysninger om priser på længerevarige ophold.

Inkluderet i prisen

Frivilligt arbejde i Cambodja

Indkvartering med tre måltider hver dag under hele dit ophold

Hjælp og vejledning af lokalt ansatte under hele opholdet

To dages introduktion

WiFi forbindelse-ved indkvartering i guest house

N

To flasker mineralvand om dagen

Håndbog på engelsk før afrejse

Følgende er ikke inkluderet i programprisen:

 • Flybilletter
 • Rejseforsikring (EXIS sender gerne et tilbud på rejseforsikring)
 • Udgifter til visum
 • Vaccinationer
 • Tøjvask
 • Ture og udflugter arrangeret af vores lokale partner, som fx. Khmer Rouge retssag, sejlture o.l.
 • Indgangsbilletter i forbindelse med sightseeing og rejse
 • Transport til og fra arbejdsstedet: ca. USD 3-4 per dag med offentlig transport. Ved enkelte arbejdspladser op til USD 7-8 per dag. Der er dog ofte mulighed for at leje cykler i stedet

EXIS i Cambodja

Der er mange projekter i Phnom Penh, men også en del i provinserne. Blandt andet i Pursat, en mellemstor by, Battambang, Cambodjas anden største by, der helt sikkert er et besøg værd, eller i Siem Reap en velholdt turistby med gode restauranter og vestlige faciliteter.

Landet

Cambodja deler landegrænser med Thailand, Laos og Vietnam. Mekong floden, med den enorme friskvandssø Tolé Sap, bugter sig hele vejen gennem den østlige del af landet. Den hurtigt voksende by Phnom Penh er placeret, hvor de tre floder Mekong, Tolé Sap og Bassac mødes.

De fascinerende og ovenud smukke Khmer templer fra Angkor perioden (fra ca. 9. til 13. århundrede) vidner om Cambodja som et storslået og magtfuldt land. Samtidig står erindringerne om borgerkrig og Khmer Rouges massakre (1975-1979) klar i den ældre generations erindring. I dag er der stadig retssager mod tidligere medlemmer af Khmer Rouge. Som frivillig vil du måske få mulighed for at overvære en af retssagerne.

Klimaet

Klimaet er tropisk. Regnsæsonen varer fra juni til november, og derefter er der tørkesæson fra december til april. Temperaturerne svinger fra 21 grader i starten af tørkesæsonen til omkring 38 grader i april.

Befolkningen

Af de ca. 14 millioner indbyggere er 90 % cambodjanere, 5 % vietnamesere, 1 % kinesere og 4 % andre nationaliteter. 95 % praktiserer Theravada buddhisme. De sidste 5 % er muslimer og kristne.

Sproget

Det officielle sprog i Cambodja er khmer.

Inden du tager af sted

At bo og arbejde i et fattigt land som Cambodja er en udfordring. Det kræver mod, nogen erfaring og en evne til at omstille sig. Det kan være hårdt og overvældende i starten. Der er meget nyt at vænne sig til, kulturen, normer, maden og at kommunikere på et andet sprog. Intet er som derhjemme, og det tager tid og energi at vænne sig til alt det nye.

Du vil stå overfor en barsk social virkelighed hver dag og blive stille overfor udfordringer, du ikke ville have forventet. Det kræver, at du er åben, moden, selvstændig, imødekommende, fleksibel og har lysten til at deltage i socialt arbejde. Til gengæld får du chancen for oplevelser, som en turist aldrig kunne få.

Selvom EXIS altid bestræber sig på at levere den bedste service, kan man ikke forvente europæiske standarder. Arbejdet er ikke tilrettelagt efter ugeskemaer og lignende som i Europa. For at få alt til at fungere optimalt, kræves der en personlig indsats fra deltagernes side.

Godt at vide om Cambodja

Elektricitet

230V 50 Hz, europæiske stikkontakter med 2 huller. Der er ofte strømafbrydelser, så husk en lommelygte.

Internet

Der er gode muligheder for internetforbindelser i Phnom Penh. I provinserne er mulighederne begrænsede og dyrere.

Kreditkort

Kreditkort, som Visa, Master Card, American Express osv. kan bruges i de fleste hoteller og butikker, og du kan hæve kontanter i pengeautomater. Når du rejser rundt i landet, vil du finde store udsving i priserne. Gæstehusværelser svinger mellem ca. USD 5 per nat til USD 30 eller mere, og et måltid mad på en restaurant kan koste alt fra 5 til 10 dollars. De foretrukne valutaer er USD eller thailandske Baht. Ved køb gives byttepenge i en kombination af dollars og cambodjanske Riel sedler i stedet for mønter.

Landminer

Der ligger stadig et stort antal landminer, især i landområderne. Koncentrationen er særlig høj i de nordlige og vestlige dele af landet. Rejsende bør derfor udvise forsigtighed og holde sig til de større veje. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør de tages yderst alvorligt. Besøgende til templerne i Angkor tilrådes udelukkende at besøge de officielle tempelområder på grund af risikoen for landminer.

Mad

Maden i Cambodja er en blanding af forskellige cuisiner, kinesisk, vietnamesisk, thai, malaysisk og fransk. Basisingrediensen er ris, sammen med kød, fisk, æg og grøntsager. Nudelsupper eller stegte nudler er også almindelige. Maden er tit krydret, men ikke så stærk som thai mad. Baguetter kan fås over hele Cambodja, disse er en restvare fra den franske kolonitid.

Medbring

Det er en god idé at medbringe billeder af din familie, venner og hjemland. Værtsfamilier indleder ofte en samtale ved at spørge til din familie eller dit land.  Det er en betænksom overraskelse at give din værtsfamilie en lille gave. Det kunne være typiske souvenirer fra dit hjemsted eller legetøj til børnene. Derudover er det klogt selv at medbringe personlig medicin, en førstehjælpsæske, myggespray og -net, solbeskyttelse og tamponer.

Påklædning

Det forventes, at frivillige respekterer de lokale skikke og traditioner. Kvinder bør ikke gå i shorts, korte nederdele, soltoppe eller undertrøjer. T-shirts, bomuldsskjorter, lange nederdele eller lange bukser er passende. Det er også nødvendigt at dække skuldre og knæ. Det mest praktiske tøj for mænd er T-shirts og lange bukser.

Telefon

Der er muligheder for internationale telefonopkald og billige internetcaféer i hovedstaden, Phnom Penh. Internationale opringninger er også mulige fra de fleste hoteller og posthuse, men vær opmærksom på, at priserne på opkald er høje. I provinsen er forbindelserne begrænsede og dyrere. Dog er e-mail og internetforbindelser almindelige i det meste af Cambodja. Internationale mobiltelefoner kan bruges i Cambodja, men det kan være en god idé at købe et lokalt sim-kort.

Tid

Cambodjas lokaltid er 7 timer foran Greenwich Mean Time (UK).

Turisme

Vi råder alle til at besøge hovedattraktionerne i landet især tempelkomplekset, Angkor Wat, i Siem Reap provinsen og de smukke kokosstrande ved Sihanoukville. Det bør medregnes, at disse attraktioner minimum kræver 3 dage. (OBS: Det er muligt at tage fri om fredagen!)

Vand

Drik kun flaskevand, med mindre postevandet er blevet kogt omhyggeligt.

Visa

Oplysninger om visum-proceduren fremsendes efter tilmelding.

Klar til at tage af sted?

Reservér en plads på et af projekterne i Cambodja